SentrumFK logo  

Foredrag 8. desember med Øivind Rojahn Karlsen og Arvid Løhre

Øivind Rojahn Karlsen og Arvid Løhre skal sankke om «Postens 375 års jubileum inkludert Postmuseets 75 års jubileum»

Foredrag 29. september med Ted Torfoss

Ted Torfoss skal snakke om "Hopen - Ensomhetens, utilgjengelighetens og "håpløshetens" øy - 6 måneder,4 personer og 3 hunder på en øde øy i Arktis, og en del isbjørn" torsdag 29. september kl 19.00 (starter presis) i Torshov Kirke, Åsengata 25

Frimerkets Dag 1. oktober i Majorstua Kirke

Foredrag 10. november med Jan Michelet

Jan Michelet skal snakke om "Finland, ikke bare de 1000 sjøers land, men også de tusener poststempler land" torsdag 10. november kl 19.30 i Torshov Kirke, Åsengata 25

Sommeravslutning Fetsund Lenser lørdag 25. juni

En vakker lørdag i juni (25.) dro seks av oss til Fetsund lenser for årets sommeravslutning. Her fikk vi en times omvisning om historien til lensene. Skogs- og trelastindustrien var lenge Norges viktigste virksomhet og tømmer var den største eksportvaren, som fisket og oljeindustrien ble senere. Glomma er Norges lengste elv og renner fra Glåmos ved Røros til Fredrikstad. Glommas totale nedslagsfelt utgjør 41 800 kvadratkilometer, eller drøyt 1/8 av fastlands-Norges areal. Glomma renner gjennom noen av Norges mest skogrike områder og var et av de største og viktigste fløtingsvassdragene i landet. I perioden 1871 – 1975 ble det til sammen fløtet nesten 120 millioner kubikkmeter tømmer i Glomma. Til sammenlikning ble det i Drammensvassdraget, som det nest største vassdraget, fløtet drøyt 66 millioner kubikkmeter tømmer i samme periode.

Litt høyere opp i Glomma har vi Bingen lenser ved Sørumsand som var et hovedknutepunkt for fløtinga i Glomma i uminnelige tider. Alt tømmer fra Glomma og sidevassdragene som kom til Bingen, ble sortert her og frakta videre. Tømmeret ble flaket, dvs. bygd lagvis til flåter som først ble rodd og seilt nedover elva og over Øyeren, og senere slept når dampmaskina kom. Tømmeret skulle til sagene rundt nordre Øyeren og noe ble kjørt videre over Lørenskog til Christiania for saging eller utskiping der. I 1860 begynte byggingen av Kongsvingerbanen og Fetsund ble valgt som stedet hvor jernbanen skulle krysse Glomma. Jernban ebrua som ble bygget her, hindret slepene i å passere. Lenseanlegget måtte derfor flyttes til nedenfor brua og Fetsund lenser ble etablert i 1861. Sorterings- og buntingsanlegget på Fetsund hadde gjennom tidene flere utforminger. I sin glanstid var det to sorte ringsanlegg ved Fetsund, en på hver side av elva. I dag ser vi kun restene etter det på østre side, mens vi ser noe mer på vestsiden.

Det er flere museumsbygninger å besøke. Vi fikk komme inn i et verksted bygning hvor vi så alt verktøyet de brukte og alle reservedeler for alt mulig rart. På delelageret kunne man finne i skuffene skruer, muttere, bolter i enhver størrelse. Dynamitt til å sprenge eventuelle tømmervaser i elva ble lagret på loftet, sammen med 96% sprit. I reolene fantes det deler til elektriske apparater, sveiseutstyr, pakninger og remmer. I museumet kunne vi se og lese om fløtingens historie og se en modell av hvordan anlegget så ut i sin tid.

Her kan dere lese om årets og tidligere års aktiviteter. .

 

Møteplan 2022

             August
             18 Klubbmøte ordinært møte
             25 Klubbmøte ordinært møte med kake
 
             September
             01 Auksjon med innleverer auksjon
             08 Klubbmøte ordinært møte
             15 Klubbmøte ordinært møte
             22 Auksjon spesialauksjon med 120 objekter
             29 Foredrag Ted Torfoss "Hopen - Ensomhetens, utilgjengelighetens og "håpløshetens" øy - 6 måneder,4 personer og 3 hunder på en øde øy i Arktis,og en del isbjørn"
 
             Oktober
             01 Utstilling Frimerkets Dag 2022 i Majorstua Kirke
             06 Auksjon med innleverer auksjon
             13 Klubbmøte ordinært møte
             20 Klubbmøte ordinært møte
             27 Klubbmøte ordinært møte
 
             November
             03 Auksjon med innleverer auksjon
             10 Foredrag Jan Michelet "Finland, ikke bare de 1000 sjøers land, men også de tusener poststempler land"
             17 Klubbmøte ordinært møte
             24 Klubbmøte ordinært møte
 
             Desember
             01 Auksjon med innleverer auksjon
             08 Foredrag Øivind Rojahn Karlsen og Arvid Løhre «Postens 375 års jubileum inkludert Postmuseets 75 års jubileum»
             15 Klubbmøte julemøte med Hollandsk auksjon
 
   
   
   

 

 

Møtene holdes torsdager i Torshov Kirke, Åsengata 25, 0480 Oslo.

Dørene er åpne fra kl. 1800 og møtene starter kl. 19.00

Utenfor er det parkeringsplass hvor det kan parkeres 6-7 biler. Adkomst med offentlig kommunikasjon er trikk 11, 12 eller 18 til Sandaker Senteret. 5 minutter gange fra Kirken. Buss 30 kan tas enten fra Jernbanetorvet retning Nydalen eller fra Nydalen retning Bygdøy og stopper ved Haarklousplass, 2 minutter gange fra Kirken. Til Nydalen kommer du med T-bane.
Kart til Torshov Kirke

Org.Nr. 995 595 419 for Grasrotandel.

Copyright © 2005-2018 Sentrum filatelistklubb