SentrumFK logo

Regional- og begrenset nasjonalfrimerkeutstilling

Oslo Filatelistklubb og Sentrum Filatelistklubb, ønsker deg velkommen som utstiller til den regional- og begrenset nasjonalfrimerkeutstillingen «FILOS 2021». Utstillingen arrangeres torsdag 30 september (kl. 15-19), fredag 1 oktober (kl. 11-16) og ørdag 2 oktober (kl 11 – 16) oktober 2021. Påmeldingsfristen er 15.August 2021. Stedet er Majorstuen kirke, Kirkeveien 84, 0364 Oslo.
Vi ønsker å vise frem frimerker som verdens beste hobby.

Utstillingen vil bestå av to deler:

En regional del, hvor første gangs utstillere vil bli prioritert.
En begrenset nasjonal del, med alle klasser, hvor de som har oppnådd minst 60 poeng på regionalt nivå kan stille ut.
Utstillingskomiteen vil, hvis behov, foreta en prioritert utvelgelse av påmeldte eksponater.

Utstillingsreglementer og påmeldingsskjema ligger på FILOS 2021 sin hjemmeside: http://www.oslofilatelistklubb.no/filos2021. Du finner også dokumentene på Sentrum Filatelistklubb sine hjemmesider, samt Norsk Filatelistforbund sine hjemmesider.

Digitalt Påmeldingsskjema finner du her: http://www.oslofilatelistklubb.no/filos2021.

Påmelding via post(last ned skjema her):
    Skjema for nasjonal
    Skjema for regional

Reglementer:Her kan du laste ned reglementer ved å trykke på linkene nedenfor:
    Spesialreglement -begrenset nasjonal 2021
    Spesialreglement regional 2021

Planen for eksponatet, samt påmelding sendes til Oslo Filatelistklubb, Frydenlundgata 14, 0169 Oslo, eller på e-post: ofk1886@gmail.com. Frist 15 aug. 2021. Antatte eksponater vil få tilsendt bekreftelse og betalings informasjon innen utgangen av august.
Utstillingen vil ha 3 særstempler: Torsdag 30. september til lørdag 2 oktober, utstillingens Filos stempel Fredag 1. oktober, særstempel med jernbanemotiv. Lørdag 2. oktober, Frimerkets Dag med særstempel. Motivene vil bli offentliggjort på våre hjemmesider, når de er bestemt.
Forholdene vil bli lagt til rette for at handlere kan ha egne stands for kjøp/salg av samlerobjekter. Mer informasjon om dette vil finnes på FILOS 2021 sine hjemmesider.
Velkommen til Oslo og FILOS 2021, torsdag 30 september, fredag 1 oktober og lørdag 2 oktober.

INFO IN ENGLISH

Med vennlig hilsen Oslo Filatelistklubb og Sentrum Filatelistklubb

Flytting til Torshov kirke

Menigheten har varslet oss om at de skal overta Torshov kirke 8. mars. De starter da sin flytting fra Lilleborg og forventer at det blir klart for utleie fra og med første uken etter påske.

Det betyr at første mulighet for klubbmøte i Torshov blir 8. april.

Klubb- og årsmøte

I flytteperioden blir det ikke mulig å avholde klubbmøter i Lilleborg. Dette sammen med møte forbud inntil 3. mars og nå igjen økende smitte i Oslo, tror styret at det uansett ikke ville ha blitt aktuelt med møter i mars.

Som tidligere varslet blir da klubbens årsmøte som skulle ha vært avholdt i mars utsatt. Styret håper at Menighetens flytting og åpning følger planen og at vi endelig kan begynne igjen med møter fra 8. april kl. 18.00.

Årsmøtet tar vi sikte på å avvikle torsdag 15. april kl. 19.00.

Vi håper at dette nå går i orden og at vi igjen kan møtes og forhåpentligvis vil mange av våre medlemmer da ha fått sin vaksine og kan ta sjansen på å komme.

Nye samleområder


en julehilsen fra Espen Drejer

Når jeg gjenopptok frimerkehobbyen i voksen alder i 2000 valgte jeg Sverige som mitt første samleområde. Dette viste seg å være spennende og stimulerende og ga meg så mye mer enn frimerkesamlerhobbyen slik jeg husker den fra barneårene.

Sverige-samlingen lærte meg gradvis om filateli. Album, katalog, og etterhvert spesial-katalog ble anskaffet. Innkjøp av samlinger og enkeltmerker kompletterte min voksende Sverige-samling. Jeg begynte å følge med på auksjoner. Stadig avdekket det seg nye dimensjoner i min nye hobby. Sakte men sikkert fikk jeg mer kunnskap og erfaring. Etterhvert ble de objektene jeg manglet færre, og mer uoppnåelig i.f.t. lommebok og fornuft.

Etterhvert gikk jeg videre til nye områder, bedre stempler, postfrisk, nye land o.s.v.

Bakerst i boka / back-of-the-book på Sverige fant jeg en side som dekket militære svarmerker. Og etterhvert kjøpte jeg en albumside fra Skanfil som tilsynelatende fylte opp dette område, men “M8 grønn” manglet. Jeg kom over og kjøpte M8 som helpost m/svarmerke, postfrisk, for en hyggelig pris. Annen militær helpost med svarmerkene kom til, og disse ble lagt til side i en lagerbok. Den tomme plassen for svarmerke M8 stemplet, forble tom, og etterhvert glemte jeg disse militære objektene bort. Jeg utvidet og gikk videre til nye samleområder med nye landområder.

Etter ca. 2008 stod Sverige-samlinga litt glemt tilbake i hylla, ordnet og kategorisert, stemplet og postfrisk.

Etter at jeg noen år senere ble mer aktivt deltagende medlem av Sentrum Filatelistklubb fikk jeg mer innblikk i andre sine ulike samleområder, og så hvordan andre spesialiserte og fordypet seg. Det hendte noen ganger at jeg fant enkeltobjekter med svensk militærpost ved gjennomgang av kasser som ble frambydt i klubben, og jeg kom hjem med noen få brev med svarmerker, som havnet i lagerboka. Jeg tok fram igjen militærmerkene, og leste på ny de få sidene om emnet i Facit Special. Gradvis fikk jeg forståelse av at dette var et interessant område, med mange detaljer, varianter, lave priser (stort sett), og tilsynelatende overkommelig og avgrenset. Her var også mye historiekunnskap.

Tidligere i år fikk jeg en ny kollega på min nye arbeidsplass, som viste seg å være ivrig filatelist, og han ville mer enn gjerne fortelle om og utveksle erfaring og kunnskap om sin frimerkehobby. Det viste seg at han var veldig seriøst opptatt av Sverige som samleområde. “M8” ble et tema. I løpet av en introduksjon og ett søk på “Tradera” var min jakt på M8, svarmerke, stemplet igang. Etter kort tid fikk jeg tilslag på ett merke og siden bakerst i mitt Schaubeck-album var komplett.

Men denne siden var jo ikke samsvarende med Facit Special!

M1, M2, M3 (6 varianter) ++, M4 type I og II, M5, M6, o.s.v………… Jeg var fanget i mitt nye samleområde, og etterhvert ivrig overvåkende “Tradera” sine hjemmesider om militærpost, samt Skanfil og andre. En verden av varianter, fargenyanser, platefeil, trykkmetoder, historie, stempler, korrekte stemplingsdatoer, fake, antedateringer åpnet seg.

Og nå må jeg planlegge hvordan samlingen, som vokser fram, skal få en presentasjon i album som ikke eksisterer. Spesial-litteratur er innkjøpt fra Sveriges Filatelist-Förbund og Facit Forlag.

Fortsettelse følger……

Her kan dere lese om årets og tidligere års aktiviteter. .
   
   
   

 

 

Møtene holdes torsdager i Lilleborg Kirke, Oskar Braatens gate 35, 0474 Oslo.

Dørene er åpne fra kl. 1800 og møtene starter kl. 19.00

Utenfor er det parkeringsplass hvor det kan parkeres 6-7 biler. Adkomst med offentlig kommunikasjon er trikk til Thorshov. Buss 30 kan tas enten fra Jernbanetorvet retning Nydalen eller fra Nydalen retning Bygdøy os stopper ved Torshovparken, 5 minutter gange fra Kirken. Til Nydalen kommer du med T-bane. Buss 20 stopper både ved Torshovparken og i Københavnergata. Går mellom Skøyen – Galgeberg (- Helsfyr). Buss 21 stopper i Københavnergata. Går mellom Tjuvholmen - Helsfyr T. KART

Org.Nr. 995 595 419 for Grasrotandel.

Copyright © 2005-2018 Sentrum filatelistklubb