SentrumFK logo

Hvem er vi?

  Arbeidernes Filatelistklubb ble stiftet 1. desember 1930 og var politisk preget det første tiåret. Således het det i lovens § 3: "Medlem kan enhver bli som er faglig eller politisk organisert". Klubben var en kort periode på trettitallet også medlem av den Filatelistiske Arbeiderinternasjonalen som ble opprettet i Wien. På den tiden eksisterte faktisk et klasseskille som strakte seg helt inn i idretts- og hobbyvirksomheten.  
  Krigsårene fjernet gamle motsetninger og AFK fant etter hvert sin naturlige plass innen den organiserte filateli. Klubben ble medlem av Norsk Filatelistforbund i 1942 og var medlem fram til 1971. Etter utmeldelsen ble medlemskapet i forbundet gjenopprettet 1976. Tidlig på førtitallet ble det ført samtaler med OFK om en mulig sammenslutning uten resultat. Lignende samtaler fant sted med Frimerke Ringen Posthorn på 70-tallet, men klubben greide også den gang å holde fast på sin selvstendighet og sitt særpreg.  
  Klubbens historie har vært preget av både opp- og nedgangstider. Noen ganger hang nok eksistensen i en tynn tråd, men da dukket det gjerne opp ildsjeler som fikk den på bena igjen. Midt på 1980-tallet skiftet klubben navn til "Sentrum Filatelistklubb".  
  Klubben har lang tradisjon for å ta vare på "den vanlige samler". Den beskjedne opprinnelsen og møtevirksomheten utover i trettiåra viste at pionerne hadde evne til å skape samlerglede med små midler. De hadde ikke behov for kostbare sjeldenheter for å glede seg over sin hobby og tilfredsstille samlertrangen. .  
  Til slutt kan vi nevne at klubben har hatt 4 frimerkeutstillinger i henholdsvis 2005, 2007, 2010 og 2015. De 3 første har vært regionale en-rammere. Siste var klubbutstilling i forbindelse med 85 års jubileumet vårt. Høsten 2013 ugta klubben bladet "Frimerke Forum". Fra 2017 er bladet innstilt.  
  Den grunnleggende tanken var at en gjennom samarbeid og byttevirksomhet skulle heve det enkelte medlemmets filatelistiske nivå uten bruk av store summer. Dette er samlerglede i praksis og gjelder fortsatt. Det har også vårt tid til sosialt samvær - uformell prat etter klubbmøtene, avslutning på møtesesongen i maritimt miljø, årsfester og større jubileumsfester.  
 

 

Møtene holdes torsdager i Torshov Kirke, Åsengata 25, 0480 Oslo.

Dørene er åpne fra kl. 1800 og møtene starter kl. 19.00
Org.Nr. 995 595 419 for Grasrotandel.

Copyright © 2005-2017 Sentrum filatelistklubb