SentrumFK logo

Hvem er vi?

  På våre møter er vi vanligvis mellom 20 og 25 personer. Vi er i alle aldere, og samler på de forskjelligste frimerker. Noen samler norske merker, andre engelske eller oversjøiske som franske kolonier. Noen samler motiv som båter, romfart eller fra polare strøk. Noen er nybegynnere mens andre har samlet frimerker i årevis. Det er rom for alle typer samlere hos oss. Vi har et meget godt miljø, og blant aktivitetene på møtene kan nevnes: Foredrag med temaer tilknyttet frimerkesamling, bytting av frimerker og brev, kjøp og salg av frimerker, auksjoner samt en større frimerkeauksjon vår og høst.

Samlerglede i praksis er vårt motto. Det er også tid til sosialt samvær - uformell prat etter klubbmøtene, avslutning på møtesesongen i maritimt miljø, årsfester og større jubileumsfester.

 
  Sentrum filatelistklubb er medlem av en landsomfattende organisasjon, Norsk Filatelistforbund som utgir et månedlig medlemsblad som alle medlemmene får tilsendt.

   
  Arbeidernes Filatelistklubb ble stiftet 1. desember 1930 og var politisk preget det første tiåret. Således het det i lovens § 3: "Medlem kan enhver bli som er faglig eller politisk organisert". Klubben var en kort periode på trettitallet også medlem av den Filatelistiske Arbeiderinternasjonalen som ble opprettet i Wien. På den tiden eksisterte faktisk et klasseskille som strakte seg helt inn i idretts- og hobbyvirksomheten.

 
  Krigsårene fjernet gamle motsetninger og AFK fant etter hvert sin naturlige plass innen den organiserte filateli. Klubben ble medlem av Norsk Filatelistforbund i 1942 og var medlem fram til 1971. Etter utmeldelsen ble medlemskapet i forbundet gjenopprettet 1976. Tidlig på førtitallet ble det ført samtaler med OFK om en mulig sammenslutning uten resultat. Lignende samtaler fant sted med Frimerke Ringen Posthorn på 70-tallet, men klubben greide også den gang å holde fast på sin selvstendighet og sitt særpreg.

 
  Klubbens historie har vært preget av både opp- og nedgangstider. Noen ganger hang nok eksistensen i en tynn tråd, men da dukket det gjerne opp ildsjeler som fikk den på bena igjen. Midt på 1980-tallet skiftet klubben navn til "Sentrum Filatelistklubb".

 
  Klubben har lang tradisjon for å ta vare på "den vanlige samler". Den beskjedne opprinnelsen og møtevirksomheten utover i trettiåra viste at pionerne hadde evne til å skape samlerglede med små midler. De hadde ikke behov for kostbare sjeldenheter for å glede seg over sin hobby og tilfredsstille samlertrangen.

.

 
  Til slutt kan vi nevne at klubben har hatt 4 frimerkeutstillinger i henholdsvis 2005, 2007, 2010 og 2015. De 3 første har vært regionale en-rammere. Siste var klubbutstilling i forbindelse med 85 års jubileet vårt. Høsten 2013 utga klubben bladet "Frimerke Forum". Fra 2017 er bladet innstilt.

 

 

Møtene holdes torsdager i Lilleborg Kirke, Oskar Braatens gate 35, 0474 Oslo.

Dørene er åpne fra kl. 1800 og møtene starter kl. 19.00
Org.Nr. 995 595 419 for Grasrotandel.

Copyright © 2005-2017 Sentrum filatelistklubb