SentrumFK logo  

 

Møteplan 2018

td> 21
Januar
4 Vårstart Med innleverer-auksjon
11 Klubbmøte Med klubbauksjon
18 Klubbmøte Med klubbauksjon
25 Klubbmøte Med klubbauksjon
   
Februar
1 Klubbmøte «Vandring i dobbelørnens hjemland» med Erik Sveistrup
8 Klubbmøte Med innleverer-auksjon
15 Foredrag Med klubbauksjon
22 Foredrag «En vandring i min samling Finland» med Knut Fr, Knutzen
   
Mars
1 Klubbmøte Med rotekasse auksjon
8 Klubbmøte Med klubbauksjon
15 Auksjon Hoved Auksjon nr 1
22 Årsmøte Årsmøte
   
April
5 Klubbmøte Med innleverer-auksjon
12 Klubbmøte Med klubbauksjon
19 Klubbmøte Med klubbauksjon
26 Foredrag Med Kjell Kårvang
   
Mai
3 Klubbmøte Med innleverer-auksjon
24 Klubbmøte Med klubbauksjon
30 Klubbmøte Med klubbauksjon
   
Juni
7 Klubbmøte Med innleverer auksjon
14 Sommeravslutning Vi besøker Revierhavnen Kro på Hovedøya
21 Klubbmøte Med auksjon
   
August
16 Klubbmøte Med klubbauksjon
23 Sesongmiddag Vi besøker Revierhavnen Kro på Hovedøya
30 Klubbmøte Med klubbauksjon
   
September
06 Klubbmøte Med innleverer-auksjon
13 Klubbmøte Med klubbauksjon
20 Klubbmøte Med klubbauksjon
27 Foredrag Knut Arveng, «Roald Amundsens bragder»
   
Oktober
04 Opprigging Forberedelser til FD / utstilling. Ikke møte i Lilleborg.
05 Utstilling Utstilling (fredag)
06 Frimerkets Dag Utstilling og FD (lørdag)
11 Klubbmøte Med innleverer-auksjon
18 Klubbmøte Med klubbauksjon
25 Foredrag Erik Sveistrup «Øystater som forsvant i havet…»
   
November
01 Klubbmøte Med innleverer-auksjon
08 Klubbmøte Med klubbauksjon
15 Foredrag Kjell Kårvang «Et av Afrikas mest spennende samleområder.»
22 Auksjon Hovedauksjon høst 2018
29 Klubbmøte Med klubbauksjon
   
Desember
06 Klubbmøte Med innleverer-auksjon med kasser
   

       

Møtene holdes torsdager i Lilleborg Kirke, Oskar Braatens gate 35, 0474 Oslo.

Dørene er åpne fra kl. 1800 og møtene starter kl. 19.00
Org.Nr. 995 595 419 for Grasrotandel.

Copyright © 2005-2017 Sentrum filatelistklubb