SentrumFK logo

 

Auksjon

22. mars er det vår auksjon 2018 (pdf fil)

 

Auksjonsliste 1-2018 (PDF)

Auksjonsliste 2-2017 (PDF)

Auksjonsliste 1-2017 (PDF)

Auksjonsliste 5-2016 (PDF)

Auksjonsliste 4-2016 (PDF)

Auksjonsliste 3-2016 (PDF)

Auksjonsliste 2-2016 (PDF)

Auksjonsliste 1-2016 (PDF)

Auksjonsliste 10 kr auksjon 28/2/16 (PDF)

Auksjonsliste 2-2015 (PDF)

Auksjonsliste 1-2015 (PDF)

Auksjonsliste 2-2014 (PDF)

Auksjonsliste 1-2014 (PDF)

Hollandsk Auksjon_2014 oktober (PDF)

Hollandsk Auksjon 2014 april (PDF)

Auksjonsliste 2-2013 (PDF)

Auksjonsliste 1-2013 (PDF)

Last ned budskjema her! (PDF)

Laste ned gratis Adobe Reader.

Auksjonsinnleveringer:

Medlemmer som ønsker å bidra med objekter til auksjonene kan levere disse til auksjonskomiteen når det er åpent for det. Objekter som blir ønsket fordelt over flere auksjoner tas ikke i mot.
Omslag kan lastes ned her som PDF fil.

 

Auksjonsvilkår rotekasse-auksjoner

Hva er en rotekasseauksjon:
Alle medlemmer inviteres til å ta med en ”kasse” for salg. Alt fra en skoeske til en flyttekasse kan brukes til å fylle opp til en rotekasse. Alt som har samlet seg opp gjennom vår, sommer, høst og vinter og som du selv ikke vil beholde av ”rotet” ditt, kan du putte oppi. Merker, innstikkskort, innstikksbøker, permer, restsamlinger, helsaker, brev, postkort, litteratur, rekvisita, kataloger og alt annet du kan tenke deg at andre kan ha glede av. Alt kan selges bare prisen er riktig.

1. Alle objekter leveres med klubbens auksjonsomslag utfylt i innpakket tilstand. Dersom ønskelig kan innleverer fylle ut to innleveringslister hvor av klubben og innleverer beholder hvert sitt eksemplar.

2. Klubben tar 10 % i provisjon av selger, intet av kjøper.

3. Alle medlemmer kan innlevere objekter.

4. Kassen må nummereres med ditt nummer, skrives på en utropspris (iike gå for høyt), og om du vil kan du feste på en lapp med hva den i grove trekk inneholder.

5. Tilslag fra auksjonarius er bindende.

6. Betaling skjer kontant på stedet. Kreditt gis ikke.

7. Oppgjør av dagens salg til innlever skjer kontant samme kveld. Er innleverer ikke tilstede eller innleverer ikke ønsker utbetalt kontanter sendes oppgjør over nettbank snarest, primært neste dag.

9. Usolgte objekter tas med hjem etter at auksjonen er over.

Auksjonsomslaget ligger på klubbens hjemmeside. På forespørsel til auksjonskomiteen kan noen i klubben hjelpe innleverer å skrive ut omslag, dersom man ikke kan gjøre det selv.

 

Auksjonsbetingelser stor auksjon:

Klubben har til hensikt å avholde minst 2 storauksjoner pr. år. Innlevering til auksjon blir kunngjort på medlemsmøte og på hjemmeside. Auksjonskomiteen står fritt til å bestemme størrelsen på auksjonen og antall innleveringer pr. medlem.

Innleveringsbetingelser:

1. Objektene skal leveres ferdig oppsatt i omslag med beskrivelse og utropspris. I tillegg skal innleverer fylle ut to innleveringslister hvor av klubben og innleverer beholder hvert sitt eksemplar. Omslag og innleveringsliste fås ved henvendelse til auksjonskomiteen eller kan lastes ned her som PDF fil.

2. Minste utropspris er kr 50,-. Auksjonskomiteen kan i samarbeid med innleverer omprise og/eller avvise objekter pga. urealistisk utropspris.

3. Innleverer blir belastet 10 % provisjon på tilslagsprisen. Usolgte objekter returneres innleverer snarest mulig.

4. Objekter er ikke forsikret av klubben.

Auksjonsbetingelser:

1. Budgivning er også åpen for ikke-medlemmer. Utropsprisene er minimumspriser. Bud under utrop blir ikke akseptert.

2. All budgivning skjer i salen.

3. Objektene selges til høyeste bud. Tilslag fra auksjonarius er bindende. Kjøper betaler 10% provisjon på tilslagsprisen.

4. Det er ingen returrett på kjøpte objekter. Unntak er feilbeskrivelser.

5. Budgivningen i salen blir foretatt med følgende høyninger:
50 - 300 høynes med 10 kroner
301 - 500 høynes med 20 kroner
Over 500 høynes med 50 kroner

6. Oppgjør av salg/kjøp skjer umiddelbart etter auksjon. Kreditt gis ikke.

Avgivelse av bud innebærer godkjennelse av våre auksjonsbetingelser.

 

Auksjonsvilkår 10-kroners-auksjoner

Utgår fra januar 2016. Erstattes med rotekasse auksjoner og andre type auksjoner.

 
 
 

       
Møtene holdes torsdager i Lilleborg Kirke, Oskar Braatens gate 35, 0474 Oslo.

Dørene er åpne fra kl. 1800 og møtene starter kl. 19.00
Org.Nr. 995 595 419 for Grasrotandel.

Copyright © 2005-2017 Sentrum filatelistklubb