SentrumFK logo

 

Generelle vilkår

Omslag kan lastes ned her som PDF fil.

1. Budgivning er kun åpen for medlemmer.
Utropsprisene er minimumspriser. Auksjonarius avgjør om bud under utrop aksepteres og kan slå sammen objekter.

2. All budgivning skjer i salen.

3. Objektene selges til høyeste bud. Tilslag fra auksjonarius er bindende.

4. Det er ingen returrett på kjøpte objekter. Unntak er ved feilbeskrivelser.

5. Budgivningen i salen blir foretatt med følgende høyninger:
           1 - 49 høynes med 2 kroner
           50 - 99 høynes med 5 kroner
           100 - 299 høynes med 10 kroner
           Over 300 høynes i henhold til auksjonarius valg

6. Oppgjør av salg/kjøp skjer umiddelbart etter auksjon. Klubben yter ikke kreditt på innlever- og særauksjoner, men kan avtales med innleverer. På klubbauksjoner kan auksjonarius innvilge kreditt.

7. Avgivelse av bud innebærer godkjennelse av våre auksjonsbetingelser.

8. Kun medlemmer kan være innleverere.

 

Auksjonsformer og betalingsalternativer.

Innlevererauksjon:
Første torsdag i måneden er det alltid I.L.A. Dette er et rent nulloppgjør for klubben. Like mye penger som kommer inn, skal samme kveld betales ut til diverse innleverere. HER ER DET KUN KONTANT SOM GJELDER. Vipps er ikke mulig, ingen bokføring på klubbens konto. Kreditt er selvfølgelig heller ikke mulig, da alle pengene skal utbetales samme kveld.

Ordinære klubbauksjoner:
På de fleste klubbkvelder er det vanlig auksjon med klubbens objekter, om lag 20-30 lotter som bys ut. Her er det også kontanter som gjelder. Da det er klubben som har inntektene og alt skal inn på auksjonsgruppens konto, er ordinær bankoverføring mulig. MEN, det må avklares i forkant av auksjonen med auksjonsgruppas kasserer eller leder.

Spesialauksjon:
Her er det en selger som skal ha hele oppgjøret minus et gebyr til klubben. VIPPS er greit, forutsatt at selger har/tar vipps. Det er også greit med vanlig bankoverføring, men må også her avklares med selger før auksjonsstart.

Oppsummerig:
Innlev.aukson: KONTANT
Ordinær auksjon: Kontant eller bankoverføring
Spesialauksjon: Kontant, Vipps eller bankoverføring

 
 
 

Klubbauksjon

På de torsdager som det ikke avholdes innleverer/ særauksjon blir det avholdt klubbauksjon. Under en klubbauksjon blir bare klubbens egne objekter solgt. Disse auksjonene inneholder normalt 20 til 30 objekter, med varierende utropspris.
 

Innlevererauksjon

Hva er en innlevererauksjon:

Klubben avholder innlevererauksjoner den første torsdagen i måneden fra september til juni. De medlemmer som ønsker å delta på en innlevererauksjon henvender seg til auksjonskomitéen (AK) og mottar skjema med 10 auksjonsnummer. Auksjonen er begrenset til maks 120 objekter, når det er færre enn 12 innleverer kan man få ekstra skjema hvis man har mer enn 10 objekter.

Innleverer gjør selv i stand auksjonsobjektene og velger utropspris. På auksjonsdagene leverer man objektene til AK som organiserer disse for visning. De objektene som ikke blir solgt tar man med hjem. Oppgjør gis kontant samme kveld.

Betaling for kjøpte objekter betales kontant og det gis ingen kreditt fra klubbens side. Hvis man kjenner til hvem som har innlevert et objekt er det mulig å avtale kreditt med selger. Slik avtale skal man informere oppgjørsansvarlig om før auksjonen starter.

1. Alle objekter leveres med omslag utfylt i innpakket tilstand. Dersom ønskelig kan innleverer fylle ut to innleveringslister hvor av klubben og innleverer beholder hvert sitt eksemplar.

2. Alle medlemmer kan innlevere objekter.

3. Objektet må inneholde en utropspris (ikke gå for høyt).

4. Tilslag fra auksjonarius er bindende.

5. Betaling skjer kontant på stedet. Klubben yter ikke kreditt.

6. Oppgjør av dagens salg til innlever skjer kontant samme kveld. Er innleverer ikke tilstede eller innleverer ikke ønsker utbetalt kontanter sendes oppgjør over nettbank snarest, primært neste dag.

7. Usolgte objekter tar innleverer med hjem etter at auksjonen er over.

 

Særauksjon

Klubbens medlemmer har anledning til å «kjøpe» en auksjonskveld slik at alle objekter som selges kommer fra en innleverer. Maks antall objekter 120. Man kontakter Auksjonskomitéen (AK) og avtaler hvilken torsdag som passer.

Det betales en fast sum uavhengig av antall objekter til AK. Prisen på dette for perioden 2020-2021 er satt til kr. 300,-.

 

Innleveringsbetingelser:

1. Objektene skal leveres ferdig oppsatt i omslag med beskrivelse og utropspris. I tillegg skal innleverer fylle ut to innleveringslister hvor av klubben og innleverer beholder hvert sitt eksemplar. Innleveringsliste fås ved henvendelse til auksjonskomiteen, men omslag kan lastes ned fra denne siden som PDF fil.

2. Utropspris settes av innleverer. Auksjonskomiteen kan i samarbeid med innleverer omprise objekter pga. urealistisk utropspris.

3. Det er ingen provisjon på til tilslagsprisen. Usolgte objekter tar innleverer med seg hjem.

4. Objekter er ikke forsikret av klubben.

 

Org.Nr. 995 595 419 for Grasrotandel.

Copyright © 2005-2022 Sentrum filatelistklubb